אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 18.73 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202010310230 1
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 27.28 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202010310230 2
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 20.38 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202010310230 3
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 25.8 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202010310230 4
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 21.75 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202010310230 5
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 21.74 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202010310230 6
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 21.52 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202010310230 7
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 19.12 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202010310230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 20.2 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202010310230 10
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 8.85 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202010310230 11
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 36.96 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202010310230 12
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 7.81 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202010310230 13
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 27.19 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202010310230 14
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 24.37 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202010310230 15
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 19.09 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202010310230 16
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 20.79 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202010310230 17
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 10.13 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202010310230 18
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 23.62 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202010310230 19
לחץ להורדה 10/31/2020 2:30:00 AM 22.57 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202010310230 20