אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 21.18 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812190031 1
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 28.22 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812190031 2
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 19.86 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201812190031 3
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 25.12 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201812190031 4
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 19.24 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201812190031 5
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 23.43 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201812190031 6
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 17.59 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812190031 7
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 15.89 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201812190031 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 16.56 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201812190031 10
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 8.88 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201812190031 11
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 22.33 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201812190031 12
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 8.72 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201812190031 13
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 25.69 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201812190031 14
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 19.04 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201812190031 15
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 22.33 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201812190031 16
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 17.91 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812190031 17
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 10.91 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201812190031 18
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 21.14 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201812190031 19
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 17.92 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201812190031 20