אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 17.61 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202109270230 1
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 24.67 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202109270230 2
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 16.38 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202109270230 3
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 24.3 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202109270230 4
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 17.15 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202109270230 5
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 15.25 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202109270230 6
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 18.5 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202109270230 7
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 12.63 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202109270230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 16.27 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202109270230 10
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 9.15 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202109270230 11
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 24.91 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202109270230 12
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 8.3 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202109270230 13
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 21.01 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202109270230 14
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 16.38 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202109270230 15
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 16.5 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202109270230 16
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 15.17 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202109270230 17
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 10.71 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202109270230 18
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 18.38 KB GZ price 22 - שלינתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202109270230 19
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 19.49 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202109270230 20