אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 12.54 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202105090231 1
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 21.27 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202105090231 2
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 14.73 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202105090231 3
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 14.89 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202105090231 4
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 14.24 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202105090231 5
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 13.03 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202105090231 6
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 11.5 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202105090231 7
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 10.95 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202105090231 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 9.52 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202105090231 10
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 4.45 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202105090231 11
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 21.58 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202105090231 12
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 5.42 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202105090231 13
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 17.85 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202105090231 14
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 13.11 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202105090231 15
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 12.34 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202105090231 16
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 15.29 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202105090231 17
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 5.78 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202105090231 18
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 12.96 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202105090231 19
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 13.96 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202105090231 20