אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.12 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202012012330 1
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.85 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202012020030 2
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.19 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202012012330 3
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.94 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202012020030 4
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 1.73 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202012012330 5
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.51 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202012020030 6
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.14 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202012012330 7
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.88 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202012020030 8
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.61 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202012012330 9
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 2.4 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202012020030 10
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.42 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202012012330 11
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 2.21 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202012020030 12
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.27 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202012012330 13
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 2.08 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202012020030 14
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 1.98 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202012012330 15
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.76 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202012020030 16
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 17
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.21 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202012012330 18
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.99 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202012020030 19
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 5.69 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202012012330 20