אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 50.92 KB GZ promofull 608 - יש חסד ירושלים-קרית שאול PromoFull7290027600007-608-201709210331 1261
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 50.98 KB GZ promofull 609 - יש חסד אלעד-ניסים גאון PromoFull7290027600007-609-201709210331 1262
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 50.68 KB GZ promofull 610 - יש חסד ירושלים- רמת שלמה PromoFull7290027600007-610-201709210331 1263
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 50.98 KB GZ promofull 611 - יש חסד בניברק- השומר PromoFull7290027600007-611-201709210331 1264
לחץ להורדה 8/3/2017 3:40:00 AM 2.14 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-867-201708030340 1265
לחץ להורדה 9/21/2017 2:01:00 AM 9.4 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201709210201 1266