אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 946 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202008131331 1
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 988 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202008131331 2
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.25 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202008131331 3
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 936 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202008131331 4
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.06 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202008131331 5
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 633 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202008131331 6
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.11 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202008131331 7
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 926 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202008131331 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 779 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202008131331 10
לחץ להורדה 8/13/2020 2:30:00 AM 8.89 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202008130230 11
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.76 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202008131331 12
לחץ להורדה 8/13/2020 2:30:00 AM 9.27 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202008130230 13
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 977 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202008131331 14
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.79 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202008131331 15
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.13 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202008131331 16
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 965 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202008131331 17
לחץ להורדה 8/13/2020 2:30:00 AM 9.94 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202008130230 18
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 1.21 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202008131331 19
לחץ להורדה 8/13/2020 1:31:00 PM 971 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202008131331 20