אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 16.68 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201807180231 1
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 738 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201807180930 2
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 726 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201807180930 3
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 787 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201807180930 4
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 726 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201807180930 5
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 712 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201807180930 6
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 724 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201807180930 7
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 724 B GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201807180930 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 16.37 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201807180231 10
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 8.48 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201807180231 11
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 724 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201807180930 12
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 9.34 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201807180231 13
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 752 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201807180930 14
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 728 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201807180930 15
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 713 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201807180930 16
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 18.03 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201807180231 17
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 9.74 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201807180231 18
לחץ להורדה 7/18/2018 2:31:00 AM 23.4 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201807180231 19
לחץ להורדה 7/18/2018 9:30:00 AM 737 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201807180930 20