אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 20.78 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201909210231 1
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 27.37 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201909210231 2
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 24.66 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201909210231 3
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 30.17 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201909210231 4
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 24.1 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201909210231 5
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 23.75 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201909210231 6
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 20.39 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201909210231 7
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 17.54 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201909210231 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 19.05 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201909210231 10
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 8.91 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201909210231 11
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 37.08 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201909210231 12
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 10.11 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201909210231 13
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 27.08 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201909210231 14
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 23.43 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201909210231 15
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 23.35 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201909210231 16
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 21.03 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201909210231 17
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 11.65 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201909210231 18
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 23.99 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201909210231 19
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 23.66 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201909210231 20