אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 13.35 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202205220200 1
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 18.87 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202205220200 2
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 14.65 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202205220200 3
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 13.44 KB GZ price 4 - שלי חיפה-כרמל Price7290027600007-004-202205220200 4
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 15.78 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202205220200 5
לחץ להורדה 5/21/2022 2:00:00 AM 1.9 KB GZ price Price7290027600007-006-202205210200 6
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 11.2 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202205220200 7
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 12.52 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202205220200 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 10.19 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202205220200 10
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 1.41 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202205220200 11
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 23.26 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202205220200 12
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 16.29 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202205220200 13
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 5.1 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202205220200 14
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 14.21 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202205220200 15
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 14.79 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202205220200 16
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 13.92 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202205220200 17
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 14.41 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202205220200 18
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 5.13 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202205220200 19
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 12.47 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202205220200 20