אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 51.38 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202201170730 1
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 55.47 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202201170730 2
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 942 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202201171731 3
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 54.27 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202201170730 4
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 544 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202201171731 5
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 28.58 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202201170730 6
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 51.73 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202201170730 7
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 1.03 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202201171731 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 596 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202201171731 10
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 5.32 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202201170730 11
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 591 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202201171731 12
לחץ להורדה 10/17/2021 4:31:00 PM 546 B GZ price Price7290027600007-014-202110171631 13
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 5.36 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202201170730 14
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 54.62 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202201170730 15
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 750 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202201171731 16
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 520 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202201171731 17
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 535 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202201171731 18
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 6.51 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202201170730 19
לחץ להורדה 1/17/2022 5:31:00 PM 881 B GZ price 22 - שלינתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202201171731 20