אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 16.78 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201906270230 1
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 26.56 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201906270230 2
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 21.01 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201906270230 3
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 28.41 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201906270230 4
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 21.8 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201906270230 5
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 19.96 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201906270230 6
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 19.82 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201906270230 7
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 17.85 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201906270230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 17.05 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201906270230 10
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 9.36 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201906270230 11
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 28.21 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201906270230 12
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 11.46 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201906270230 13
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 27.47 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201906270230 14
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 23.44 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201906270230 15
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 19.66 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201906270230 16
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 21.27 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201906270230 17
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 9.86 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201906270230 18
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 22.39 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201906270230 19
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 19.07 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201906270230 20