אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 517 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202106160930 1
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 518 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202106160930 2
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 516 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202106160930 3
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 666 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202106160930 4
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 519 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202106160930 5
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 519 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202106160930 6
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 519 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202106160930 7
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 518 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202106160930 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 607 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202106160930 10
לחץ להורדה 6/16/2021 2:31:00 AM 8.88 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202106160231 11
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 635 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202106160930 12
לחץ להורדה 6/16/2021 2:31:00 AM 8.51 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202106160231 13
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 518 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202106160930 14
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 518 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202106160930 15
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 519 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202106160930 16
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 520 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202106160930 17
לחץ להורדה 6/16/2021 2:31:00 AM 10.38 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202106160231 18
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 519 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202106160930 19
לחץ להורדה 6/16/2021 9:30:00 AM 518 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202106160930 20