אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 84.7 KB GZ pricefull 354 - 'אקספרס ת"א- קינג ג'ורג PriceFull7290027600007-354-201812100330 2121
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 88.98 KB GZ pricefull 354 - 'אקספרס ת"א- קינג ג'ורג PriceFull7290027600007-354-201812170330 2122
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 38.86 KB GZ pricefull 355 - גרין ת"א- אהרון בקר PriceFull7290027600007-355-201812100330 2123
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 40.58 KB GZ pricefull 355 - גרין ת"א- אהרון בקר PriceFull7290027600007-355-201812170330 2124
לחץ להורדה 12/10/2018 3:40:00 AM 204.99 KB GZ pricefull 357 - שלי צורן קדימה- לבהשרון PriceFull7290027600007-357-201812100340 2125
לחץ להורדה 12/17/2018 3:40:00 AM 210.39 KB GZ pricefull 357 - שלי צורן קדימה- לבהשרון PriceFull7290027600007-357-201812170340 2126
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 384.8 KB GZ pricefull 359 - דיל חיפה- גרנדקניון PriceFull7290027600007-359-201812100330 2127
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 381.56 KB GZ pricefull 359 - דיל חיפה- גרנדקניון PriceFull7290027600007-359-201812170330 2128
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 124.95 KB GZ pricefull 360 - אקספרס מאירוביץראשל"צ PriceFull7290027600007-360-201812100330 2129
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 126.54 KB GZ pricefull 360 - אקספרס מאירוביץראשל"צ PriceFull7290027600007-360-201812170330 2130
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 317.62 KB GZ pricefull 361 - דיל מגדל העמק- א ת דרומי PriceFull7290027600007-361-201812100330 2131
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 323.08 KB GZ pricefull 361 - דיל מגדל העמק- א ת דרומי PriceFull7290027600007-361-201812170330 2132
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 97.94 KB GZ pricefull 362 - אקספרס קרן היסוד ירושלים PriceFull7290027600007-362-201812100330 2133
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 98.58 KB GZ pricefull 362 - אקספרס קרן היסוד ירושלים PriceFull7290027600007-362-201812170330 2134
לחץ להורדה 6/23/2017 3:30:00 AM 49.55 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-363-201706230330 2135
לחץ להורדה 3/7/2016 3:30:00 AM 191.19 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-364-201603070330 2136
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 139.22 KB GZ pricefull 365 - שלי פרדס חנה כרכור- קדמה PriceFull7290027600007-365-201812100330 2137
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 136.23 KB GZ pricefull 365 - שלי פרדס חנה כרכור- קדמה PriceFull7290027600007-365-201812170330 2138
לחץ להורדה 12/10/2018 3:30:00 AM 148.4 KB GZ pricefull 366 - שלי כפר ורדים- מרכז מסחר PriceFull7290027600007-366-201812100330 2139
לחץ להורדה 12/17/2018 3:30:00 AM 147.64 KB GZ pricefull 366 - שלי כפר ורדים- מרכז מסחר PriceFull7290027600007-366-201812170330 2140