אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 1.49 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202201171631 21
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 46.1 KB GZ price 24 - שלי אשדוד-הנביאים Price7290027600007-024-202201170730 22
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 2.63 KB GZ price 26 - BE בלוך גבעתיים Price7290027600007-026-202201171631 23
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 41.02 KB GZ price 27 - שלי רעננה- אחוזה Price7290027600007-027-202201170730 24
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 995 B GZ price 28 - שלי ת"א- צה"ל Price7290027600007-028-202201171631 25
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 748 B GZ price 29 - אקספרס האודם חריש Price7290027600007-029-202201171631 26
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 39.65 KB GZ price 30 - שלי רמת גן- קריניצי Price7290027600007-030-202201170730 27
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 13.28 KB GZ price Price7290027600007-031-201606130230 28
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 1.59 KB GZ price 32 - שלי רמת גן- קסם Price7290027600007-032-202201171631 29
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 1.65 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-202201171631 30
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 48.09 KB GZ price 34 - שלי רמת השרון- סוקולוב Price7290027600007-034-202201170730 31
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 779 B GZ price 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Price7290027600007-035-202201171631 32
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 43.92 KB GZ price 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Price7290027600007-036-202201170730 33
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 814 B GZ price 37 - שלי ב"ש- יעלים Price7290027600007-037-202201171631 34
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 937 B GZ price 38 - שלי חיפה- דניה Price7290027600007-038-202201171631 35
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 54.8 KB GZ price 39 - שלי ת"א- ברזיל Price7290027600007-039-202201170730 36
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 41.67 KB GZ price 40 - שלי ב"ש- עומר Price7290027600007-040-202201170730 37
לחץ להורדה 1/17/2022 7:30:00 AM 16.34 KB GZ price 41 - BE דיזנגוף סנטר Price7290027600007-041-202201170730 38
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 869 B GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-202201171631 39
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 882 B GZ price 43 - שלי הוד השרון- הבנים Price7290027600007-043-202201171631 40