אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 1.26 KB GZ price 56 - אקספרס חריש הרימון Price7290027600007-056-202208120200 1841
לחץ להורדה 12/3/2019 10:30:00 AM 958 B GZ price Price7290027600007-055-201912031030 1842
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.73 KB GZ price 50 - שלי מבשרת ציון Price7290027600007-050-202208120200 1843
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.99 KB GZ price 49 - דיל ב"ש-הר בוקר Price7290027600007-049-202208120200 1844
לחץ להורדה 6/14/2018 2:30:00 AM 124.42 KB GZ price Price7290027600007-048-201806140230 1845
לחץ להורדה 3/20/2016 11:31:00 AM 544 B GZ price Price7290027600007-047-201603201131 1846
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.25 KB GZ price Price7290027600007-046-202208120200 1847
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 8.92 KB GZ price 45 - דיל ירושלים- תלפיות Price7290027600007-045-202208120200 1848
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.57 KB GZ price 43 - שלי הוד השרון- הבנים Price7290027600007-043-202208120200 1849
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.13 KB GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-202208120200 1850
לחץ להורדה 8/12/2022 12:00:00 AM 780 B GZ price 41 - BE דיזנגוף סנטר Price7290027600007-041-202208120000 1851
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.09 KB GZ price 40 - שלי ב"ש- עומר Price7290027600007-040-202208120200 1852
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.64 KB GZ price 39 - שלי ת"א- ברזיל Price7290027600007-039-202208120200 1853
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.16 KB GZ price 38 - שלי חיפה- דניה Price7290027600007-038-202208120200 1854
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.09 KB GZ price 37 - שלי ב"ש- יעלים Price7290027600007-037-202208120200 1855
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.12 KB GZ price 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Price7290027600007-036-202208120200 1856
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.9 KB GZ price 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Price7290027600007-035-202208120200 1857
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 3.82 KB GZ price 34 - שלי רמת השרון- סוקולוב Price7290027600007-034-202208120200 1858
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.44 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-202208120200 1859
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.68 KB GZ price 32 - שלי רמת גן- קסם Price7290027600007-032-202208120200 1860