אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/3/2018 3:30:00 AM 99.63 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-149-201801030330 1
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 99.55 KB GZ pricefull 305 - אקספרס ת"א- יהודה המכבי PriceFull7290027600007-305-201902170331 2
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 99.27 KB GZ pricefull 633 - BE נשר תל-חנן PriceFull7290027600007-633-201902170331 3
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 99.08 KB GZ pricefull 79 - אקספרס חריש PriceFull7290027600007-079-201902170331 4
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 98.5 KB GZ pricefull 299 - אקספרס הוד השרון PriceFull7290027600007-299-201902170331 5
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 98.39 KB GZ pricefull 635 - BE 16 ראש-פינה PriceFull7290027600007-635-201902170331 6
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 961 B GZ price 122 - דיל יבנה- ברוש דרך הים Price7290027600007-122-201902171531 7
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 96.88 KB GZ pricefull 362 - אקספרס קרן היסוד ירושלים PriceFull7290027600007-362-201902170331 8
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 958 B GZ price 636 - BE קיבוץ גלויות Price7290027600007-636-201902171531 9
לחץ להורדה 7/29/2015 1:30:00 PM 952 B GZ promo Promo7290027600007-256-201507291330 10
לחץ להורדה 12/30/2015 3:30:00 AM 94.94 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-161-201512300330 11
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 94.72 KB GZ pricefull 372 - אקספרס בת ים- חשמונאים PriceFull7290027600007-372-201902170331 12
לחץ להורדה 1/31/2018 3:30:00 AM 94.5 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-337-201801310330 13
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 94.31 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-328-201902170331 14
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 94.11 KB GZ pricefull 651 - BE דרורים PriceFull7290027600007-651-201902170331 15
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 937 B GZ price 75 - דיל ירושלים- כנפי נשרים Price7290027600007-075-201902171531 16
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 92.8 KB GZ pricefull 612 - BE אשדוד PriceFull7290027600007-612-201902170331 17
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 92.47 KB GZ pricefull 147 - אקספרס זכרון PriceFull7290027600007-147-201902170331 18
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 91.37 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-115-201902170331 19
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 91.14 KB GZ pricefull 640 - BE דלית אל כרמל PriceFull7290027600007-640-201902170331 20