אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/24/2019 2:40:00 AM 994 B GZ price Price7290027600007-867-201904240240 1
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 993 B GZ promo 344 - דילמעלות- דרך האלוף עוז Promo7290027600007-344-201904241831 2
לחץ להורדה 1/3/2018 3:30:00 AM 99.63 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-149-201801030330 3
לחץ להורדה 4/24/2019 2:40:00 AM 986 B GZ price Price7290027600007-882-201904240240 4
לחץ להורדה 4/24/2019 2:40:00 AM 985 B GZ price Price7290027600007-436-201904240240 5
לחץ להורדה 4/24/2019 2:40:00 AM 984 B GZ price Price7290027600007-458-201904240240 6
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 984 B GZ promo 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Promo7290027600007-071-201904241831 7
לחץ להורדה 4/24/2019 2:40:00 AM 982 B GZ price Price7290027600007-460-201904240240 8
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 981 B GZ promo 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה Promo7290027600007-091-201904241831 9
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 98.96 KB GZ pricefull 621 - BE סינמה סיטי נתניה PriceFull7290027600007-621-201904240331 10
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 98.92 KB GZ pricefull 651 - BE דרורים PriceFull7290027600007-651-201904240331 11
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 98.8 KB GZ pricefull 388 - אקספרס דניה PriceFull7290027600007-388-201904240331 12
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 98.34 KB GZ pricefull 675 - BE 61 שרונים PriceFull7290027600007-675-201904240331 13
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.92 KB GZ pricefull 329 - יש יוקנעם עילית- היובלים PriceFull7290027600007-329-201904240331 14
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.85 KB GZ pricefull 645 - BE גבעת שמואל PriceFull7290027600007-645-201904240331 15
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.35 KB GZ pricefull 445 - אקספרס רחובות PriceFull7290027600007-445-201904240331 16
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.33 KB GZ pricefull 335 - אקספרס כ"ס- בן גוריון PriceFull7290027600007-335-201904240331 17
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 967 B GZ price 209 - דיל אשקלון- רוטשילד Price7290027600007-209-201904241831 18
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 965 B GZ promo 251 - דיל עפולה- כורש Promo7290027600007-251-201904241831 19
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 965 B GZ promo 259 - דיל גזית כ"ס- ויצמן Promo7290027600007-259-201904241831 20