אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.9 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-201803190230 21
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.89 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201803190230 22
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.89 KB GZ price 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Price7290027600007-092-201803190230 23
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.81 KB GZ price 55 - דיל כ"ס- צומת Price7290027600007-055-201803190230 24
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.81 KB GZ price 230 - שלי כ"ס- ויצמן Price7290027600007-230-201803190230 25
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.8 KB GZ price 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון Price7290027600007-067-201803190230 26
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.77 KB GZ price 308 - שלי קרית אתא- איינשטין Price7290027600007-308-201803190230 27
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.77 KB GZ price Price7290027600007-655-201803190230 28
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.77 KB GZ price Price7290027600007-668-201803190230 29
לחץ להורדה 3/19/2018 2:02:00 AM 9.73 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201803190202 30
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.71 KB GZ price 32 - שלירמת גן- קסם Price7290027600007-032-201803190230 31
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.67 KB GZ price 104 - שלי פ"ת- גד מכנס Price7290027600007-104-201803190230 32
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.67 KB GZ price 231 - אקספרס רעננה- רבקה גרובר Price7290027600007-231-201803190230 33
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.67 KB GZ price 341 - אקספרס רמת גן- הרוא"ה Price7290027600007-341-201803190230 34
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.64 KB GZ price 239 - אקספרס יפו- הדרור Price7290027600007-239-201803190230 35
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.64 KB GZ price 390 - שופרסל אקספרס אם המושבות Price7290027600007-390-201803190230 36
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.64 KB GZ price Price7290027600007-659-201803190230 37
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.6 KB GZ price 24 - שלי אשדוד- הנביאים Price7290027600007-024-201803190230 38
לחץ להורדה 11/3/2015 2:30:00 AM 9.59 KB GZ price Price7290027600007-187-201511030230 39
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.46 KB GZ price 209 - דיל אשקלון- רוטשילד Price7290027600007-209-201803190230 40