אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/25/2018 8:31:00 AM 901 B GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-201806250831 41
לחץ להורדה 6/25/2018 3:30:00 AM 90.88 KB GZ pricefull 684 - ניו פארם שדרות PriceFull7290027600007-684-201806250330 42
לחץ להורדה 6/25/2018 3:30:00 AM 90.68 KB GZ pricefull 612 - ניו פארם אשדוד PriceFull7290027600007-612-201806250330 43
לחץ להורדה 6/8/2018 3:30:00 AM 90.6 KB GZ pricefull 224 - אקספרס ראשל"צ-נווה דקלים PriceFull7290027600007-224-201806080330 44
לחץ להורדה 6/25/2018 3:30:00 AM 90.04 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-671-201806250330 45
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.97 KB GZ price 341 - אקספרס רמת גן- הרוא"ה Price7290027600007-341-201806250230 46
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.9 KB GZ price 648 - ניו פארם מאיר-כפר סבא Price7290027600007-648-201806250230 47
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.86 KB GZ price 232 - שלי צפת- מ.מסחר רמת רזים Price7290027600007-232-201806250230 48
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.85 KB GZ price 247 - שלי חולון- רבינוביץ Price7290027600007-247-201806250230 49
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.85 KB GZ price 617 - ניו פארם נצרת Price7290027600007-617-201806250230 50
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.85 KB GZ price 678 - ניו פארם עפולה Price7290027600007-678-201806250230 51
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.83 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201806250230 52
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.79 KB GZ price 159 - דיל רמת הנשיא חיפה Price7290027600007-159-201806250230 53
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.79 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201806250230 54
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.76 KB GZ price 212 - שלי חיפה- ורדיה Price7290027600007-212-201806250230 55
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.75 KB GZ price 238 - דיל באר יעקב Price7290027600007-238-201806250230 56
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.66 KB GZ price 308 - שלי קרית אתא- איינשטין Price7290027600007-308-201806250230 57
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.6 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201806250230 58
לחץ להורדה 11/3/2015 2:30:00 AM 9.59 KB GZ price Price7290027600007-187-201511030230 59
לחץ להורדה 6/25/2018 2:30:00 AM 9.51 KB GZ price 239 - אקספרס יפו- הדרור Price7290027600007-239-201806250230 60