אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.8 KB GZ pricefull 485 - BE אשדוד בלה PriceFull7290027600007-485-202206300300 61
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.76 KB GZ pricefull 26 - BE בלוך גבעתיים PriceFull7290027600007-026-202206300300 62
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.66 KB GZ pricefull 270 - BE חולון הפלד PriceFull7290027600007-270-202206300300 63
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.65 KB GZ promofull 70 - שלי רמת גן- מרום נווה PromoFull7290027600007-070-202206300300 64
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.18 KB GZ promofull 109 - שלי ראש העין- ז'בוטינסקי PromoFull7290027600007-109-202206300300 65
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.09 KB GZ promofull 103 - שלי שוהם- מרכז מסחרי PromoFull7290027600007-103-202206300300 66
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.05 KB GZ promofull 39 - שלי ת"א- ברזיל PromoFull7290027600007-039-202206300300 67
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.04 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202206300300 68
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.02 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202206300300 69
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86 KB GZ pricefull 175 - אקספרס טבריה PriceFull7290027600007-175-202206300300 70
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86 KB GZ promofull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PromoFull7290027600007-069-202206300300 71
לחץ להורדה 12/2/2019 3:30:00 AM 853 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-075-201912020330 72
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.99 KB GZ promofull 117 - שלי תל אביב-איכילוב PromoFull7290027600007-117-202206300300 73
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.97 KB GZ promofull 336 - שלי חיפה- רמות ספיר PromoFull7290027600007-336-202206300300 74
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.92 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202206300300 75
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.7 KB GZ pricefull 640 - BE דליתאל כרמל PriceFull7290027600007-640-202206300300 76
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.61 KB GZ pricefull 354 - 'אקספרס ת"א- קינג ג'ורג PriceFull7290027600007-354-202206300300 77
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.57 KB GZ promofull 72 - שלי רעות PromoFull7290027600007-072-202206300300 78
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.51 KB GZ promofull 101 - שלי הוד השרון- ק מרגלית PromoFull7290027600007-101-202206300300 79
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 AM 85.39 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-112-201711190330 80