אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/23/2017 3:30:00 AM 49.55 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-363-201706230330 121
לחץ להורדה 8/26/2017 3:30:00 AM 22.98 KB GZ pricefull 220 - שלי אשקלון- כיכר צפניה PriceFull7290027600007-220-201708260330 122
לחץ להורדה 9/10/2017 2:31:00 PM 797 B GZ price Price7290027600007-426-201709101431 123
לחץ להורדה 9/10/2017 2:31:00 PM 1.69 KB GZ promo Promo7290027600007-426-201709101431 124
לחץ להורדה 9/12/2017 2:31:00 AM 240.74 KB GZ price 220 - שלי אשקלון- כיכר צפניה Price7290027600007-220-201709120231 125
לחץ להורדה 11/19/2017 2:31:00 AM 12.23 KB GZ price Price7290027600007-112-201711190231 126
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 AM 71.54 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-112-201711190330 127
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 AM 85.39 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-112-201711190330 128
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 PM 15.5 KB GZ promo Promo7290027600007-112-201711191530 129
לחץ להורדה 11/20/2017 3:31:00 AM 306.31 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-063-201711200331 130
לחץ להורדה 11/20/2017 3:31:00 AM 114.11 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-063-201711200331 131
לחץ להורדה 11/20/2017 1:31:00 PM 497 B GZ price Price7290027600007-063-201711201331 132
לחץ להורדה 11/20/2017 1:31:00 PM 5.63 KB GZ promo Promo7290027600007-063-201711201331 133
לחץ להורדה 12/3/2017 2:30:00 AM 17.85 KB GZ price Price7290027600007-352-201712030230 134
לחץ להורדה 12/3/2017 3:30:00 AM 144.45 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-352-201712030330 135
לחץ להורדה 12/3/2017 3:30:00 AM 117.14 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-352-201712030330 136
לחץ להורדה 12/3/2017 1:31:00 PM 2.5 KB GZ promo Promo7290027600007-352-201712031331 137
לחץ להורדה 12/17/2017 2:30:00 AM 31.26 KB GZ price Price7290027600007-191-201712170230 138
לחץ להורדה 12/17/2017 2:30:00 AM 1.41 KB GZ promo Promo7290027600007-191-201712170230 139
לחץ להורדה 12/17/2017 3:30:00 AM 1.96 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-191-201712170330 140