אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/12/2017 2:30:00 AM 2.95 KB GZ price Price7290027600007-351-201701120230 121
לחץ להורדה 1/12/2017 3:31:00 AM 19.28 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-351-201701120331 122
לחץ להורדה 1/12/2017 3:31:00 AM 113.8 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-351-201701120331 123
לחץ להורדה 1/12/2017 3:30:00 PM 8.37 KB GZ promo Promo7290027600007-351-201701121530 124
לחץ להורדה 2/2/2017 3:31:00 AM 52.04 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-373-201702020331 125
לחץ להורדה 2/2/2017 1:30:00 PM 626 B GZ promo Promo7290027600007-373-201702021330 126
לחץ להורדה 3/6/2017 2:31:00 AM 607 B GZ price Price7290027600007-185-201703060231 127
לחץ להורדה 3/6/2017 3:30:00 AM 131.92 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-185-201703060330 128
לחץ להורדה 3/6/2017 3:30:00 AM 115.76 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-185-201703060330 129
לחץ להורדה 3/6/2017 9:30:00 AM 1.17 KB GZ promo Promo7290027600007-185-201703060930 130
לחץ להורדה 6/23/2017 3:30:00 AM 49.55 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-363-201706230330 131
לחץ להורדה 7/8/2017 2:31:00 AM 509 B GZ price Price7290027600007-282-201707080231 132
לחץ להורדה 8/26/2017 3:30:00 AM 22.98 KB GZ pricefull 220 - שלי אשקלון- כיכר צפניה PriceFull7290027600007-220-201708260330 133
לחץ להורדה 9/10/2017 2:31:00 PM 797 B GZ price Price7290027600007-426-201709101431 134
לחץ להורדה 9/10/2017 2:31:00 PM 1.69 KB GZ promo Promo7290027600007-426-201709101431 135
לחץ להורדה 9/12/2017 2:31:00 AM 240.74 KB GZ price 220 - שלי אשקלון- כיכר צפניה Price7290027600007-220-201709120231 136
לחץ להורדה 11/19/2017 2:31:00 AM 12.23 KB GZ price Price7290027600007-112-201711190231 137
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 AM 71.54 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-112-201711190330 138
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 AM 85.39 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-112-201711190330 139
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 PM 15.5 KB GZ promo Promo7290027600007-112-201711191530 140