אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 289.85 KB GZ pricefull 5 - שלי ירושלים- יובל PriceFull7290027600007-005-202206300300 21
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 237.53 KB GZ pricefull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PriceFull7290027600007-007-202206300300 22
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 226.17 KB GZ pricefull 9 - שלי נתניה- ויצמן PriceFull7290027600007-009-202206300300 23
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 222.05 KB GZ pricefull 11 - שלי ת"א- נורדאו PriceFull7290027600007-011-202206300300 24
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 167.86 KB GZ pricefull 12 - יש בני ברק- ירושלים PriceFull7290027600007-012-202206300300 25
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 379.13 KB GZ pricefull 13 - דיל בית שמש- העליה PriceFull7290027600007-013-202206300300 26
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 292.97 KB GZ pricefull 14 - דיל ברנע אשקלון PriceFull7290027600007-014-202206300300 27
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 168.57 KB GZ pricefull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PriceFull7290027600007-015-202206300300 28
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 315.01 KB GZ pricefull 17 - שלי חיפה- חורב PriceFull7290027600007-017-202206300300 29
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 271.11 KB GZ pricefull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PriceFull7290027600007-018-202206300300 30
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 266.1 KB GZ pricefull 19 - שלי חיפה- זיו PriceFull7290027600007-019-202206300300 31
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 241.53 KB GZ pricefull 20 - שלי רחובות- הרצל PriceFull7290027600007-020-202206300300 32
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 177.83 KB GZ pricefull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PriceFull7290027600007-021-202206300300 33
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 279.24 KB GZ pricefull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PriceFull7290027600007-022-202206300300 34
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 250.62 KB GZ pricefull 23 - שלי מיתר PriceFull7290027600007-023-202206300300 35
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 229.34 KB GZ pricefull 24 - שלי אשדוד- הנביאים PriceFull7290027600007-024-202206300300 36
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.76 KB GZ pricefull 26 - BE בלוך גבעתיים PriceFull7290027600007-026-202206300300 37
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 166.86 KB GZ pricefull 27 - שלי רעננה- אחוזה PriceFull7290027600007-027-202206300300 38
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 211.13 KB GZ pricefull 28 - שלי ת"א- צה"ל PriceFull7290027600007-028-202206300300 39
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 110.98 KB GZ pricefull 29 - אקספרס האודם חריש PriceFull7290027600007-029-202206300300 40