אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 220.89 KB GZ pricefull 6 - שלי חולון- קוגל PriceFull7290027600007-006-201809220331 21
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 270.9 KB GZ pricefull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PriceFull7290027600007-007-201809220331 22
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 217.07 KB GZ pricefull 9 - שלי נתניה-ויצמן PriceFull7290027600007-009-201809220331 23
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 214.05 KB GZ pricefull 11 - שלי ת"א- נורדאו PriceFull7290027600007-011-201809220331 24
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 169.74 KB GZ pricefull 12 - יש בני ברק- ירושלים PriceFull7290027600007-012-201809220331 25
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 374.97 KB GZ pricefull 13 - דיל בית שמש- העליה PriceFull7290027600007-013-201809220331 26
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 178.16 KB GZ pricefull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PriceFull7290027600007-015-201809220331 27
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 308.82 KB GZ pricefull 17 - שלי חיפה- חורב PriceFull7290027600007-017-201809220331 28
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 258.34 KB GZ pricefull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PriceFull7290027600007-018-201809220331 29
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 259.81 KB GZ pricefull 19 - שלי חיפה- זיו PriceFull7290027600007-019-201809220331 30
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 225.31 KB GZ pricefull 20 - שלי רחובות- הרצל PriceFull7290027600007-020-201809220331 31
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 173.97 KB GZ pricefull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PriceFull7290027600007-021-201809220331 32
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 268.64 KB GZ pricefull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PriceFull7290027600007-022-201809220331 33
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 239.5 KB GZ pricefull 23 - שלי מיתר PriceFull7290027600007-023-201809220331 34
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 219.83 KB GZ pricefull 24 - שלי אשדוד- הנביאים PriceFull7290027600007-024-201809220331 35
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 171.17 KB GZ pricefull 27 - שלי רעננה- אחוזה PriceFull7290027600007-027-201809220331 36
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 216.13 KB GZ pricefull 28 - שלי ת"א- צה"ל PriceFull7290027600007-028-201809220331 37
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 151.84 KB GZ pricefull 30 - שלי רמת גן- קריניצי PriceFull7290027600007-030-201809220331 38
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 220.59 KB GZ pricefull 32 - שלי רמת גן- קסם PriceFull7290027600007-032-201809220331 39
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 230.54 KB GZ pricefull 33 - שלי חיפה- סטלה PriceFull7290027600007-033-201809220331 40