אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.49 KB GZ price 24 - שלי אשדוד- הנביאים Price7290027600007-024-201801160830 21
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.13 KB GZ price 28 - שלי ת"א- צה"ל Price7290027600007-028-201801160830 22
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 2.36 KB GZ price 30 - שלי רמת גן- קריניצי Price7290027600007-030-201801160830 23
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.57 KB GZ price 32 - שלירמת גן- קסם Price7290027600007-032-201801160830 24
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.69 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-201801160830 25
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.96 KB GZ price 34 - שלי רמת השרון- סוקולוב Price7290027600007-034-201801160830 26
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.81 KB GZ price 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Price7290027600007-035-201801160830 27
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.62 KB GZ price 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Price7290027600007-036-201801160830 28
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.37 KB GZ price 38 - שלי חיפה- דניה Price7290027600007-038-201801160830 29
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 5.3 KB GZ price 39 - שלי ת"א- ברזיל Price7290027600007-039-201801160830 30
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.89 KB GZ price 40 - שלי ב"ש- עומר Price7290027600007-040-201801160830 31
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.65 KB GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-201801160830 32
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.8 KB GZ price 43 - שלי הוד השרון- הבנים Price7290027600007-043-201801160830 33
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.49 KB GZ price 46 - דיל רמלה- היצירה Price7290027600007-046-201801160830 34
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.53 KB GZ price 48 - שלי ת"א- רמת אביב ג Price7290027600007-048-201801160830 35
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.38 KB GZ price 49 - דיל ב"ש- הר בוקר Price7290027600007-049-201801160830 36
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.07 KB GZ price 50 - שלי מבשרת ציון Price7290027600007-050-201801160830 37
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 1.5 KB GZ price 55 - דיל כ"ס- צומת Price7290027600007-055-201801160830 38
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 5.26 KB GZ price 65 - דילב"ש- צ'ורלי Price7290027600007-065-201801160830 39
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 2.88 KB GZ price 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון Price7290027600007-067-201801160830 40