אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 161.31 KB GZ pricefull 30 - שלי רמת גן- קריניצי PriceFull7290027600007-030-202206300300 41
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 227.17 KB GZ pricefull 32 - שלי רמת גן- קסם PriceFull7290027600007-032-202206300300 42
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 253.07 KB GZ pricefull 33 - שלי חיפה- סטלה PriceFull7290027600007-033-202206300300 43
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 247.97 KB GZ pricefull 34 - שלי רמת השרון- סוקולוב PriceFull7290027600007-034-202206300300 44
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 377.71 KB GZ pricefull 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו PriceFull7290027600007-035-202206300300 45
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 224.26 KB GZ pricefull 36 - שלי כ"ס- רוטשילד PriceFull7290027600007-036-202206300300 46
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 186.58 KB GZ pricefull 37 - שלי ב"ש- יעלים PriceFull7290027600007-037-202206300300 47
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 208.2 KB GZ pricefull 38 - שלי חיפה- דניה PriceFull7290027600007-038-202206300300 48
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 364.5 KB GZ pricefull 39 - שלי ת"א- ברזיל PriceFull7290027600007-039-202206300300 49
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 182.94 KB GZ pricefull 40 - שלי ב"ש- עומר PriceFull7290027600007-040-202206300300 50
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 129.5 KB GZ pricefull 41 - BE דיזנגוף סנטר PriceFull7290027600007-041-202206300300 51
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 259.6 KB GZ pricefull 42 - שלי ירושלים- ניות PriceFull7290027600007-042-202206300300 52
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 237.66 KB GZ pricefull 43 - שלי הוד השרון- הבנים PriceFull7290027600007-043-202206300300 53
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 373.26 KB GZ pricefull 45 - דיל ירושלים- תלפיות PriceFull7290027600007-045-202206300300 54
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 224.72 KB GZ pricefull 49 - דיל ב"ש-הר בוקר PriceFull7290027600007-049-202206300300 55
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 230.32 KB GZ pricefull 50 - שלי מבשרת ציון PriceFull7290027600007-050-202206300300 56
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 101.52 KB GZ pricefull 56 - אקספרס חריש הרימון PriceFull7290027600007-056-202206300300 57
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 260.51 KB GZ pricefull 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין PriceFull7290027600007-057-202206300300 58
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 77.75 KB GZ pricefull 61 - אקספרס צור משה PriceFull7290027600007-061-202206300300 59
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 157.97 KB GZ pricefull 62 - יש חסד רכסים PriceFull7290027600007-062-202206300300 60