אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 532 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202109270930 1
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 723 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202109270930 2
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 722 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202109270930 3
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202109270930 4
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 533 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202109270930 5
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202109270930 6
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 533 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202109270930 7
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 533 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202109270930 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202109270930 10
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 9.15 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202109270230 11
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202109270930 12
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 8.3 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202109270230 13
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202109270930 14
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 533 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202109270930 15
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202109270930 16
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 535 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202109270930 17
לחץ להורדה 9/27/2021 2:30:00 AM 10.71 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202109270230 18
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 534 B GZ price 22 - שלינתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202109270930 19
לחץ להורדה 9/27/2021 9:30:00 AM 532 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202109270930 20