אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.38 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201803190230 1
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 17.49 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201803190230 2
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.21 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201803190230 3
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 13.1 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201803190230 4
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.27 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201803190230 5
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.89 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201803190230 6
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.13 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201803190230 7
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 11.23 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201803190230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 11.86 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201803190230 10
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 7.59 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201803190230 11
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 15.42 KB GZ price 13 - דילבית שמש- העליה Price7290027600007-013-201803190230 12
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 8.18 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201803190230 13
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 13.56 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201803190230 14
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 10.72 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201803190230 15
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 13.34 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201803190230 16
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 11.86 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201803190230 17
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 7.39 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201803190230 18
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.07 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201803190230 19
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.75 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201803190230 20