אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 17 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201904240230 1
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 22.37 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201904240230 2
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 20.45 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201904240230 3
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 27.4 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201904240230 4
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 22.39 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201904240230 5
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 20.2 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201904240230 6
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 19.58 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201904240230 7
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 16.27 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201904240230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 783 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201904241831 10
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 10.32 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201904240230 11
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 27.74 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201904240230 12
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 11.48 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201904240230 13
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 27.96 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201904240230 14
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 539 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201904241831 15
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 25.17 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201904240230 16
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 20.77 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201904240230 17
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 10.71 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201904240230 18
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 1015 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201904241831 19
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 542 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201904241831 20