אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 20.04 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202206300200 1
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 26.15 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202206300200 2
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 23.67 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202206300200 3
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 32.65 KB GZ price 4 - שלי חיפה-כרמל Price7290027600007-004-202206300200 4
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 24.08 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202206300200 5
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 1.45 KB GZ price Price7290027600007-006-202206300200 6
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 24.28 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202206300200 7
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 18.06 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202206300200 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 18.4 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202206300200 10
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 11.6 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202206300200 11
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 37.51 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202206300200 12
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 22.15 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202206300200 13
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 9.53 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202206300200 14
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 27.47 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202206300200 15
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 25.26 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202206300200 16
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 18.9 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202206300200 17
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 23.05 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202206300200 18
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 11.15 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202206300200 19
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 23.84 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202206300200 20