אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 537 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201902171431 1
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 538 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201902171431 2
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 537 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201902171431 3
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 625 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201902171431 4
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 539 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201902171431 5
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 539 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201902171431 6
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 621 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201902171431 7
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 538 B GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201902171431 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 625 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201902171431 10
לחץ להורדה 2/17/2019 2:30:00 AM 3.75 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201902170230 11
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 539 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201902171431 12
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 511 B GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201902171431 13
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 620 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201902171431 14
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 539 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201902171431 15
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 538 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201902171431 16
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 540 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201902171431 17
לחץ להורדה 2/17/2019 2:30:00 AM 5.54 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201902170230 18
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 538 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201902171431 19
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 620 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201902171431 20