אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 604 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201805241930 1
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 514 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201805241930 2
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 692 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201805241930 3
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 27.13 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201805240231 4
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 541 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201805241930 5
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 674 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201805241930 6
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 541 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201805241930 7
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 540 B GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201805241930 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 541 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201805241930 10
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 542 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201805241930 11
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 542 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201805241930 12
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 10.61 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201805240231 13
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 540 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201805241930 14
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 771 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201805241930 15
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 542 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201805241930 16
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 900 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201805241930 17
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 11.32 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201805240231 18
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 23.55 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201805240231 19
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 664 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201805241930 20