אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 15.02 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201910200230 1
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 21.32 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201910200230 2
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 18.97 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201910200230 3
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 18.1 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201910200230 4
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 16.88 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201910200230 5
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 15.84 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201910200230 6
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 13.96 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201910200230 7
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 13.44 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201910200230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 11.48 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201910200230 10
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 7.89 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201910200230 11
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 25.25 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201910200230 12
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 7.88 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201910200230 13
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 18.04 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201910200230 14
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 16.39 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201910200230 15
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 17.18 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201910200230 16
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 14.11 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201910200230 17
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 8.65 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201910200230 18
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 16.42 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201910200230 19
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 16.16 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201910200230 20