אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 9.66 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201802180131 1
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 16.35 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201802180131 2
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 12.62 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201802180131 3
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 9.96 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201802180131 4
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 12.42 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201802180131 5
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 10.9 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201802180131 6
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 10.43 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201802180131 7
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 10.09 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201802180131 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 9.23 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201802180131 10
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 5.27 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201802180131 11
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 21.21 KB GZ price 13 - דילבית שמש- העליה Price7290027600007-013-201802180131 12
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 5.37 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201802180131 13
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 13.49 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201802180131 14
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 12.58 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201802180131 15
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 10.85 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201802180131 16
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 12.18 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201802180131 17
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 6.29 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201802180131 18
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 12.54 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201802180131 19
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 14.47 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201802180131 20