אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 964 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202404161500 1
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.1 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202404161500 2
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 936 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202404161500 3
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 817 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202404161500 4
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 974 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202404161500 5
לחץ להורדה 8/31/2022 2:00:00 AM 6.49 KB GZ price Price7290027600007-006-202208310200 6
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.07 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202404161500 7
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 689 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202404161500 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1009 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202404161500 10
לחץ להורדה 4/16/2024 2:00:00 AM 784 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202404160200 11
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.17 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202404161500 12
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.54 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202404161500 13
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 979 B GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202404161500 14
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.11 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202404161500 15
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.03 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202404161500 16
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 888 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202404161500 17
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 656 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202404161500 18
לחץ להורדה 4/16/2024 2:00:00 AM 785 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202404160200 19
לחץ להורדה 4/16/2024 3:00:00 PM 1.43 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202404161500 20