אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 703 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202402261700 21
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 731 B GZ price 24 - שלי אשדוד- הנביאים Price7290027600007-024-202402261700 22
לחץ להורדה 2/26/2024 2:00:00 AM 6.46 KB GZ price 25 - אקספרס ארבל כ"ס Price7290027600007-025-202402260200 23
לחץ להורדה 2/26/2024 2:00:00 AM 11.33 KB GZ price 26 - BE בלוך גבעתיים Price7290027600007-026-202402260200 24
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 851 B GZ price 27 - שלי רעננה- אחוזה Price7290027600007-027-202402261700 25
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 769 B GZ price 28 - שלי ת"א- צה"ל Price7290027600007-028-202402261700 26
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 565 B GZ price 29 - אקספרס האודם חריש Price7290027600007-029-202402261700 27
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 530 B GZ price 30 - שלי רמתגן- קריניצי Price7290027600007-030-202402261700 28
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 13.28 KB GZ price Price7290027600007-031-201606130230 29
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 671 B GZ price 32 - שלי רמת גן- קסם Price7290027600007-032-202402261700 30
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 763 B GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-202402261700 31
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 639 B GZ price 34 - שלי רמת השרון- סוקולוב Price7290027600007-034-202402261700 32
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 1.7 KB GZ price 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Price7290027600007-035-202402261700 33
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 1.44 KB GZ price 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Price7290027600007-036-202402261700 34
לחץ להורדה 4/16/2023 9:00:00 AM 540 B GZ price Price7290027600007-037-202304160900 35
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 639 B GZ price 38 - שלי חיפה- דניה Price7290027600007-038-202402261700 36
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 874 B GZ price 39 - שלי ת"א- ברזיל Price7290027600007-039-202402261700 37
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 915 B GZ price 40 - שלי ב"ש- עומר Price7290027600007-040-202402261700 38
לחץ להורדה 2/26/2024 2:00:00 AM 16.98 KB GZ price 41 - BE דיזנגוף סנטר Price7290027600007-041-202402260200 39
לחץ להורדה 2/26/2024 5:00:00 PM 2.68 KB GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-202402261700 40