אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 23.16 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202406200200 1
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 34.15 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202406200200 2
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 27.46 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202406200200 3
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 31.92 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202406200200 4
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 33.63 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202406200200 5
לחץ להורדה 8/31/2022 2:00:00 AM 6.49 KB GZ price Price7290027600007-006-202208310200 6
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 20.9 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202406200200 7
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 22.56 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202406200200 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 19.36 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202406200200 10
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 11.09 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202406200200 11
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 41.74 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202406200200 12
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 27.14 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202406200200 13
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 11.13 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202406200200 14
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 30.4 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202406200200 15
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 26.03 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202406200200 16
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 24.47 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202406200200 17
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 27.05 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202406200200 18
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 13.41 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202406200200 19
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 25.52 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202406200200 20