אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/6/2023 3:00:00 AM 368.32 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-730-202306060300 1981
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 709.26 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-741-202402260300 1982
לחץ להורדה 1/10/2024 3:00:00 AM 705.86 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-742-202401100300 1983
לחץ להורדה 2/26/2024 3:40:00 AM 14.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-750-202402260340 1984
לחץ להורדה 2/26/2024 3:40:00 AM 709.23 KB GZ promofull 752 - אקספרס כפר סבא דוכיפת PromoFull7290027600007-752-202402260340 1985
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 13.65 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-753-202402260300 1986
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 709.38 KB GZ promofull 757 - אקספרס קריית אונו PromoFull7290027600007-757-202402260300 1987
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 117.67 KB GZ promofull 762 - BE אוסישקין PromoFull7290027600007-762-202402260300 1988
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 117.87 KB GZ promofull 763 - BE שפרעם PromoFull7290027600007-763-202402260300 1989
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 117.63 KB GZ promofull 764 - BE סטאר אשדוד PromoFull7290027600007-764-202402260300 1990
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 709.06 KB GZ promofull 768 - אקספרס קרניצי רמת גן PromoFull7290027600007-768-202402260300 1991
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 14.22 KB GZ promofull 771 - גוד מרקט בני ברק PromoFull7290027600007-771-202402260300 1992
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 13.74 KB GZ promofull 772 - גוד מרקט מאה שערים PromoFull7290027600007-772-202402260300 1993
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 13.76 KB GZ promofull 773 - GOOD MARKET אהבת שלום בית שמש PromoFull7290027600007-773-202402260300 1994
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 117.45 KB GZ promofull 776 - BE טירה PromoFull7290027600007-776-202402260300 1995
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 709.1 KB GZ promofull 777 - אקספרס נרקיסים PromoFull7290027600007-777-202402260300 1996
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 13.84 KB GZ promofull 778 - GOOD MARKET אהליאב ירושלים PromoFull7290027600007-778-202402260300 1997
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 709.08 KB GZ promofull 779 - אקספרס יבנה PromoFull7290027600007-779-202402260300 1998
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 709.33 KB GZ promofull 780 - אקספרס המעפיל רמת גן PromoFull7290027600007-780-202402260300 1999
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 117.71 KB GZ promofull 781 - BE פרישמן ת"א PromoFull7290027600007-781-202402260300 2000