אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 15.66 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201911200230 1
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 22.41 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201911200230 2
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 17.94 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201911200230 3
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 628 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201911201230 4
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 21.5 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201911200230 5
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 18.32 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201911200230 6
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 547 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201911201230 7
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 16.19 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201911200230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 16.53 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201911200230 10
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 532 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201911201230 11
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 26.71 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201911200230 12
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 8.81 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201911200230 13
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 543 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201911201230 14
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 890 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201911201230 15
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 18.72 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201911200230 16
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 17.36 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201911200230 17
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 923 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201911201230 18
לחץ להורדה 11/20/2019 12:30:00 PM 953 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201911201230 19
לחץ להורדה 11/20/2019 2:30:00 AM 15.82 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201911200230 20