אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/18/2019 9:30:00 PM 514 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201903182130 1
לחץ להורדה 3/18/2019 9:30:00 PM 528 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201903182130 2
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 11.66 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201903180231 3
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 15.95 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201903180231 4
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 12.25 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201903180231 5
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 10.46 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201903180231 6
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 12.26 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201903180231 7
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 11.22 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201903180231 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 10.53 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201903180231 10
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 5.44 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201903180231 11
לחץ להורדה 3/18/2019 9:30:00 PM 504 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201903182130 12
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.64 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201903180231 13
לחץ להורדה 3/18/2019 9:30:00 PM 513 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201903182130 14
לחץ להורדה 3/18/2019 9:30:00 PM 504 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201903182130 15
לחץ להורדה 3/18/2019 9:30:00 PM 514 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201903182130 16
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 12.12 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201903180231 17
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 7.83 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201903180231 18
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 12.09 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201903180231 19
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 11.12 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201903180231 20