אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 21.64 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201801160230 1
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 23.13 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201801160230 2
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 1.3 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201801160830 3
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.09 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201801160830 4
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 19.58 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201801160230 5
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 19.35 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201801160230 6
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.8 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201801160830 7
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.05 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201801160830 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 16.92 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201801160230 10
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 9.61 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201801160230 11
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 21.29 KB GZ price 13 - דילבית שמש- העליה Price7290027600007-013-201801160230 12
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 8.84 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201801160230 13
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 5 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201801160830 14
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.17 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201801160830 15
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.4 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201801160830 16
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 18.75 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201801160230 17
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 608 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201801160830 18
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 1.41 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201801160830 19
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.35 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201801160830 20