אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 22.61 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202006060230 1
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 35.7 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202006060230 2
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 27.34 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202006060230 3
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 30.19 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202006060230 4
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 27.82 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202006060230 5
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 26.75 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202006060230 6
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 21.01 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202006060230 7
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 20.44 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202006060230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 17.94 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202006060230 10
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 10.14 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202006060230 11
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 40.76 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202006060230 12
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 10.75 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202006060230 13
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 30.75 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202006060230 14
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 28.2 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202006060230 15
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 26.86 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202006060230 16
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 27.87 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202006060230 17
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 12.99 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202006060230 18
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 25.59 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202006060230 19
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 30.16 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202006060230 20