אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 24.92 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202004080231 1
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 27.96 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202004080231 2
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 25.31 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202004080231 3
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 28.18 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202004080231 4
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 22.2 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202004080231 5
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 21.61 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202004080231 6
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 19.96 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202004080231 7
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 17.8 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202004080231 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 22.09 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202004080231 10
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 13.37 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202004080231 11
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 33.98 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202004080231 12
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 11.89 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202004080231 13
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 26.84 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202004080231 14
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 25.69 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202004080231 15
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 25.51 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202004080231 16
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 24.74 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202004080231 17
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 11.2 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202004080231 18
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 26.46 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202004080231 19
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 21.02 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202004080231 20