אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 15.99 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201901190230 1
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 31.88 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201901190230 2
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 23.52 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201901190230 3
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 26.26 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201901190230 4
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 23.05 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201901190230 5
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 23.38 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201901190230 6
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 16.01 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201901190230 7
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 14.98 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201901190230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 16.79 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201901190230 10
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 9.11 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201901190230 11
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 36.28 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201901190230 12
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 9.82 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201901190230 13
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 25.71 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201901190230 14
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 24.13 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201901190230 15
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 20.27 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201901190230 16
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 21.59 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201901190230 17
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 9.81 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201901190230 18
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 23.05 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201901190230 19
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 20.77 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201901190230 20