אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.16 KB GZ price 24 - שלי אשדוד- הנביאים Price7290027600007-024-202103010131 21
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 718 B GZ price Price7290027600007-026-202102281830 22
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.08 KB GZ price 27 - שלי רעננה- אחוזה Price7290027600007-027-202103010131 23
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1005 B GZ price 28 - שלי ת"א- צה"ל Price7290027600007-028-202103010131 24
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 1.58 KB GZ price Price7290027600007-029-202102281830 25
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 830 B GZ price 30 - שלי רמת גן- קריניצי Price7290027600007-030-202103010131 26
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 13.28 KB GZ price Price7290027600007-031-201606130230 27
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.08 KB GZ price 32 - שלי רמת גן- קסם Price7290027600007-032-202103010131 28
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.04 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-202103010131 29
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.08 KB GZ price 34 - שלי רמת השרון- סוקולוב Price7290027600007-034-202103010131 30
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.28 KB GZ price 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Price7290027600007-035-202103010131 31
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 896 B GZ price 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Price7290027600007-036-202103010131 32
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 898 B GZ price 37 - שלי ב"ש- יעלים Price7290027600007-037-202103010131 33
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 875 B GZ price 38 - שלי חיפה- דניה Price7290027600007-038-202103010131 34
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.16 KB GZ price 39 - שלי ת"א- ברזיל Price7290027600007-039-202103010131 35
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 981 B GZ price 40 - שלי ב"ש- עומר Price7290027600007-040-202103010131 36
לחץ להורדה 2/28/2021 1:30:00 AM 23.92 KB GZ price Price7290027600007-041-202102280130 37
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.04 KB GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-202103010131 38
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 850 B GZ price 43 - שלי הוד השרון- הבנים Price7290027600007-043-202103010131 39
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 17.88 KB GZ price 45 - דיל ירושלים- תלפיות Price7290027600007-045-202102281830 40